3.3.2021 klo 10.00-10.30 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto esittäytyy

Järjestön/toteuttajan nimi: Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Järjestäjän yhteystiedot: https://www.yvpl.fi/

Tapahtuman kesto: 30 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Yhden Vanhemman Perheiden Liitto on valtakunnallinen yhden vanhemman perheiden etujärjestö. Liitto tarjoaa mm. eropalveluita aikuisille, lapsille sekä nuorille. Toiminnan keskiössä on osallistujien keskinäinen vertaistuki sekä vapaaehtoisuus.

Esittelyssä myös VeNyvä-hankkeen nuorten (12-17v.) erotyöpajat ja muu vertaistoiminta.

Tule kuulemaan ja kysymään, mitä toimintaa tarjoamme sinun alueellasi!

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM0YmExNDYtNWUzMS00MmFlLTgwZGItNjcyNDMzZWIxOTk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22269c7ee2-04f5-40f4-8117-289f530c65e3%22%2c%22Oid%22%3a%225cd8d66f-b9d4-43b2-8ede-e205ffdc8df8%22%7d