2.3.2021 klo 12.00-13.00 Alueelliset verkostot työllisyyden tukena ja Job Shadow Day

Järjestön/toteuttajan nimi: Vates-säätiö

Järjestäjän yhteystiedot:
https://www.vates.fi/vates.html
Aluekoordinaattori
Hanna Ranta-Pitkänen
hanna.ranta-pitkanen@vates.fi
044 421 4645

Tapahtuman kesto: 1 tunti

Kuvaus tapahtumasta:
Kerromme Vates-säätiön valtakunnallisen aluetoiminnan sisällöistä ja suunnitelmista tulevalle vuodelle 2021 sekä esittelemme säätiön esitteitä ja muita julkaisuja (mm. Kyvyt Käyttöön Extra- lehti, podcastit, Työllisyydenhoidon yhteistyön käsikirja, Työllisyydenhoidon trendikortit)

Aluetoiminnan tavoitteena on kasvattaa osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävien järjestöjen tunnettuutta ja arvostusta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia maakunnissa muiden toimijoiden kanssa sekä tuoda esiin toiminnan vaikuttavuutta.

Vates-säätiön järjestää Job Shadow Day – tapahtuman 20.5.2021.
Tule mukaan kuuntelemaan mistä on kyse ja miten sinun organisaatiosi voisi olla mukana!

Job Shadow Day on päivä henkilöille, joiden elämäntilanne, sairaus tai vamma vaikeuttavat työllistymistä ja tuolloin pyritään järjestämään ympäri Suomen onnistuneita kohtaamisia työnantajien ja työn seuraajien välillä. Tapahtumaa vietetään myös Euroopan alueella ja siihen osallistuu tuhansia työnseuraajia. Tavoitteena on järjestää työnantajien ja työn seuraajien kohtaamisia virtuaalisesti, ja jos tilanne sallii, myös fyysisesti.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkZGY0ZGUtODQ1Zi00YTZkLWI5NWYtY2YyMTVjMWY0Y2U4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2279826b0d-7c47-4d37-bddc-6ba23ef2751b%22%2c%22Oid%22%3a%227834343a-2a30-49b7-8619-f030ae672409%22%7d