2.3.2021 klo 14.00-15.00 ”Oppia ja uusia mahdollisuuksia Paikka auki -ohjelmasta” -keskustelutilaisuus

Järjestön/toteuttajan nimi: Nuorten Ystävät ry / Paikka auki

Järjestäjän yhteystiedot: https://www.paikka-auki.fi/

Tapahtuman kesto: 60 min

Kuvaus tapahtumasta:
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olevien kokemuksia. Ohjaaja Sanni Ukkola Nuorten Ystävien klubitalo Pönkästä Oulusta kertoo kokemuksistaan työntekijän näkökulmasta ja toiminnanjohtaja Kaisa Kulmala Järjestökeskus Kitisestä Sodankylästä kertoo kokemuksistaan työnantajan näkökulmasta.

Sannia ja Kaisaa keskusteluun johdattelevat ohjelmakoordinaattori Anu Lappalainen ja ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen Paikka auki -koordinaatiohankkeesta.

Paikka auki -avustusohjelma on sosiaali- ja terveysjärjestöille tarkoitettu ohjelma vuosille 2018–2021. Ohjelman tarkoituksena on edistää työelämän ulkopuolella olevien nuorten ja osatyökykyisten työllistymistä sotejärjestöihin. Ohjelman kautta noin 200 järjestöä vuosittain saa avustuksen nuoren tai osatyökykyisen palkkaamiseen. Ohjelma perustuu ajatukselle osallisuuden vahvistumisesta, kun sosiaali- ja terveysalan järjestöihin palkatut nuoret ja osatyökykyiset henkilöt pääsevät vuoden mittaisten työsuhteiden kautta mielekkääseen työhön. Ohjelmasta on tutkitusti ollut hyötyä siinä mukana oleville järjestöille kuin työntekijöillekin.

Tässä keskustelutilaisuudessa pääset kuulemaan tarkemmin, millaisia osallistujien kokemukset ovat olleet.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU1Y2EyNzYtMDcyNi00NjdhLWEwMTktZWJjYTE5ZTg5NmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224657feb2-d01a-41f8-8f30-6430ef4c9f2e%22%2c%22Oid%22%3a%226953f6a0-839f-48c7-8e70-f129a645ec82%22%7d