3.3.2021 klo 10.00-10.20 Lapsilähtöinen päihdekuntoutus Avopalveluyksikkö Tuuliassa

Järjestön/toteuttajan nimi: Lapin ensi- ja turvakoti ry

Järjestäjän yhteystiedot:
https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapinensijaturvakoti/

Tapahtuman kesto: 20 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Tervetuloa tutustumaan raskaana olevien ja pienten lasten perheiden lapsilähtöiseen päihdekuntoutukseen Avopalveluyksikkö Tuuliaan.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgxODRjMzUtMTU3NS00MzZjLWE1NmUtOTExNDcyNDNkZTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22258a9216-e147-49af-8e00-cd49f1e48496%22%2c%22Oid%22%3a%2238f3318b-30dc-4dc3-a4d2-281339e40ccb%22%7d