3.3.2021 klo 12.00-13.00 Yhdessäoloa, kehittämistä ja vertaisuutta – Kokemusnäkökulma mielenterveysjärjestöissä

Järjestön/toteuttajan nimi: Mielenterveyden keskusliitto

Järjestäjän yhteystiedot:
www.mtkl.fi

Tapahtuman kesto: 1 tunti

Kuvaus tapahtumasta: Toiminnan esittelyä, kokemusasiantuntijoiden haastattelua Mielenterveyden keskusliiton ja mielenterveysjärjestöjen toiminnasta, kokemusasiantuntijana toimimisesta järjestössä ja mielenterveyden ongelmista toipumisesta. Tehdään pieni harjoitus mielen hyvinvointiin liittyen.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU3OGRhY2ItYjgyMi00MGZiLWJjZGItZTE1Y2EwYmFiNDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22682d22eb-a731-4fed-89b6-2608c8106198%22%2c%22Oid%22%3a%2256b64307-bc40-44f1-b75e-c39769f9a611%22%7d