3.3.2021 klo 9.30-10.30 #Ihan Diginä! – Ideoita ja menetelmiä digitaalisemman arjen rakentamiseen (vuorovaikutteinen)

Järjestön/toteuttajan nimi: Honkalampi-säätiö / Ihan Diginä! -hanke

Järjestäjän yhteystiedot:
Kotisivu: https://www.honkalampi.fi/kehittamistoiminta/ihan-digina/
Sosiaalinen media: https://www.instagram.com/ihandigina/
https://www.facebook.com/ihandigina/
Blogi: https://ihandigina.fi/
Materiaalipankki: https://padlet.com/saila_kosunen/ihandigina

Tapahtuman kesto: 1 tunti

Kuvaus tapahtumasta: Virtuaalikohtaamisessa esittelemme #Ihan Diginä! -hankkeessa muotoutettuja toimintamalleja kuten digiklubitoimintaa, etätukea ja vertaisdigiosaajavalmennusta. Annamme vinkkejä siihen, millä tavoin toimintaympäristössäsi voidaan huomioida digitaalisen osallisuuden toteutuminen entistäkin paremmin. Tule mukaan innostumaan ja ideoimaan kanssamme!

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM3NDE4NzgtY2NhNS00ZGM2LTg5N2ItNzY2NTdmOGIxMzlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22760317e3-1ddf-499d-b721-5ea3faf345e5%22%2c%22Oid%22%3a%22ea760a1c-c4bc-4e80-a243-2e9d8749b360%22%7d