2.3.2021 klo 13.00-14.00 ”Voi lähteä niitten omien voimavarojen mukkaan, turvallisin, pienin askelin” – Työhönvalmennus ja tuettu työllistyminen Nuorten Ystävien Klubitaloissa

Järjestön/toteuttajan nimi: Nuorten Ystävät / Klubitalot Pönkkä, Tönäri ja Roihula

Järjestäjän yhteystiedot: www.nuortenystavat.fi

Tapahtuman kesto: 60 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Nuorten Ystävien Klubitalot Pönkkä (Oulu), Tönäri (Kajaani) ja Roihula (Rovaniemi) ovat työikäisille tarkoitettuja matalan kynnyksen yhteisöjä, joissa voi kohdata muita ihmisiä, saada tukea ja mielekästä tekemistä arkeen sekä vahvistaa työ- ja opiskeluvalmiuksia. NY klubitaloilla tuetun työllistymisen mallin mukainen työhönvalmennus on ollut osa klubitalotoimintaa alusta saakka.

Vuonna 2020 työelämään tai muille työlämäpoluille eteni 41% NY klubitalojen jäsenistä. Vuoden aikana tehtiin työtä myös työnantajayhteistyön vahvistamiseksi. Vastaavat työhönvalmentajat Taija Hirvonen (Klubitalo Pönkkä) ja Jaana Rossi (Klubitalo Roihula) kertovat NY klubitalojen työhönvalmennuksesta ja työelämäkokemuksista yhdessä klubitalojen jäsenten kanssa.

Linkki tapahtumaan: https://zoom.us/j/94076513954