3.3.2021 klo 10.00-10.45 Hyvinvointia Pohjanmaan kautta, järjestöjä unohtamatta! Välmående i Österbotten genom föreningar!

Järjestön/toteuttajan nimi: Pohjanmaan Yhdistykset ry

Järjestäjän yhteystiedot:
Pohjanmaan Yhdistykset ry – Österbottens Föreningar rf (POHY)
Korsholmanpuistikko 44,
65100 Vaasa

www.pohy.fi
www.sinnedit.fi
www.pohy.fi/fi/olka-toiminta
www.pohy.fi/fi/modernit-jarjestot

Tapahtuman kesto: 45 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Pohjanmaan Yhdistyksien toiminnan ja hankkeiden esittely. Miten syntyy hyvinvoiva Pohjanmaa järjestöjen toiminnan kautta?

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZkZjVmMTItZjhmYS00NDc4LTk0MGEtZGIwNDcyNmMwMWMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f1e508a3-cee9-4c75-a50f-b5c657b03832%22%2c%22Oid%22%3a%2246ec230d-de1a-4529-bcb7-6566a07c50bd%22%7d