3.3.2021 klo 10.00-11.00 Järjestöt osana kunnallista päätöksentekoa; Itä-Lapin vammaisneuvostojen koulutusprosessin esittely

Järjestön/toteuttajan nimi: Itä-Lapin kuntayhtymä, High Five – Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hanke

Järjestäjän yhteystiedot:
High Five – Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hanke, Itä-Lapin kuntayhtymä,
www.italappi.fi
Projektipäällikkö/osallisuuskorrdinaattori Jukka Hakola, jukka.hakola@italappi.fi
+358 40 7722 580

Tapahtuman kesto: 60 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Itä-Lapin seutukunnassa (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski) on meneillään koulutusprosessi lakisääteisille vammaisneuvostoille. Koulutusta toteuttaa tarvelähtöisesti Itä-Lapin kuntayhtymän High Five – Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin -hanke, Invalidiliitto sekä asiantuntijakonsultti Liisa Jurmu Palmicon Oy:stä. Esittelemme tässä tapahtumassa kyseistä koulutusprosessia sekä sen aikana esiinnousseita teemoja, erityisesti siitä näkökulmasta miten vammaisneuvoston jäseninä olevat järjestöedustajat kokevat vaikuttamismahdollisuutensa kunnalliseen päätöksentekoon.

TERVETULOA kuulolle ja keskustelemaan.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjViMGY1ODAtNGU0Mi00MDE0LWIxZDMtYmY5YzJlNjI1NTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%22e1337db6-ee74-40c0-8de9-126d849e8e35%22%7d