3.3.2021 klo 11.00-11.10 Videoesittely opaskoira Vikin opastamana näkövammaisten liiton toiminnoista

Järjestön/toteuttajan nimi: Näkövammaisten liitto

Järjestäjän yhteystiedot:
Näkövammaisen liiton kotisivuille pääset tutustumaan osoitteessa https://www.nkl.fi/fi
Näkövam­mais­ten lii­ton asiantuntijat tarjoavat mak­su­ton­ta neu­von­taa ja oh­jaus­ta kai­ke­nikäisil­le näkövam­mai­sil­le ja heidän omai­sil­leen. Alueelliset oi­keuk­sienval­von­nan asian­tun­ti­jat oh­jaa­vat, neu­vo­vat, tu­ke­vat ja roh­kai­se­vat so­siaa­li­tur­vaan ja pal­ve­lui­hin liit­ty­vissä asiois­sa. Palvelumme ovat maksuttomia eivätkä edellytä jäsenyyttä näkövammaisyhdistyksessä. Lapin alueella ole yhteydessä Sanna Piuvaan p. 0500 210 568 sanna.piuva@nkl.fi

Tapahtuman kesto: Videon kesto 6 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Pääset tutustumaan youtube videon kautta Näkövammaisten liiton palvelu- ja toimintakeskus Iirikseen sekä Näkövammaisten liiton Opaskoirakouluun Vantaalla. Hyppää Vikin mukaan!

Linkki tapahtumaan: https://www.youtube.com/watch?v=Hz_nKZVyT_c