2.3.2021 klo 12.00-13.00 Nuorten Ystävät ry:n toiminnan esittely: Juuret tiukasti maassa, oksat kurkottelevat taivaita – 114 vuotta lasten, nuorten, aikuisten, perheiden ja hyväksi.

Järjestön/toteuttajan nimi: Nuorten Ystävät ry

Järjestäjän yhteystiedot: www.nuortenystavat.fi

Tapahtuman kesto: 60 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Nuorten Ystävät ry on kansalaisjärjestö, jolla on yli sadan vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Asiantuntija- ja kehittämisjärjestön työn tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle.

Nuorten Ystävät ry:n juureikasta historiaa ja elämänmakuista tätä päivää esittelevät järjestön pääsihteeri Arja Sutela ja klubitalon jäsenet.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZiZjgwYjgtZTNjYy00YWY2LWIyYzctNjMwODQ4NDA3NWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224657feb2-d01a-41f8-8f30-6430ef4c9f2e%22%2c%22Oid%22%3a%2260b6389a-92d7-4809-80ca-6177657a2577%22%7d