2.3.2021 klo 14.00-15.30: Verto-hanke (Oulu): Matalan kynnyksen vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen -toiminnan esittely. Mukana kokemusasiantuntijat kertomassa kokemuksia Verton toiminnan merkityksestä ja läheisen roolissa olemisesta.

Järjestön/toteuttajan nimi: Nuorten ystävät ry / Verto-hanke

Järjestäjän yhteystiedot:
https://www.nuortenystavat.fi/yksikot/mielenterveys-_ja_paihdekuntoutus/verto_oulu
Facebook: Verto-hanke

Tapahtuman kesto: 90 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta:
Verto on Oulussa toimiva matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tarjoaa matalalla kynnyksellä yhteisöllistä ja toiminnallista vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen. Lähtökohtana on kävijöiden ja heidän läheisten osallisuuden vahvistaminen omassa elämässä ja yhteiskunnassa, sekä kokemustiedon ja vertaisuuden hyödyntäminen. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kävijöiden kanssa heidän tarpeet, taidot ja voimavarat huomioon ottaen.

Tervetuloa kuuntelemaan matalan kynnyksen vertaistoiminnasta ja siitä millainen merkitys vertaisuudella on sekä päihdekuntoutumisen tukena että läheisten voimaantumisessa. 

14:00 Verton toiminnan sisältö
14:30 Huumeiden käyttäjästä Verton työntekijäksi, kokemusasiantuntijan tarina 
15:00 Miltä tuntuu menettää lapsi huumeille, kokemusasiantuntijan tarina

Tervetuloa!

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTgyMDdhMTItZDQxMS00YjFmLTg0YjktNDA1ZjMxNDhjOThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224657feb2-d01a-41f8-8f30-6430ef4c9f2e%22%2c%22Oid%22%3a%2281acc7d6-1268-4dd4-a10c-00b4187ff876%22%7d