Järjestäjät

Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa ohjelmakaudellaan (2014-2020) useita sosiaalista osallisuutta vahvistavia sekä syrjäytymisen ehkäisyyn eri toimenpitein tähtääviä hankkeita. Painopisteet eroavat, mutta kohderyhmä on samankaltainen. Tavoitteena on löytää haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, jotka eivät vielä ole riittävien tai heille soveltuvien palveluiden piirissä. Osallisuuden kokemus voi olla vähäinen tai olematon.

Euroopan unioni
Euroopan sosiaalirahasto

Osallisuudella tarkoitetaan mm. kuulluksi tulemista sekä mahdollisuutta kokea olevansa osa yhteiskuntaa. Hankkeet tukevat osallisuutta esim. järjestämällä tapahtumia ja retkiä, sekä työpajoja ja matalan kynnyksen toimintaa, kuntalaisille, kunnille ja järjestöjen toimijoille. Hankkeet luovat vahvoja ja moniäänisiä yhteistyöverkostoja, jotta osallisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn teemaa käsiteltäisiin kunnissa laaja-alaisesti, ja arvostavan kohtaamisen kautta.

Hankkeet luovat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa uusien arjen työ- ja toimintamenetelmien lisäksi uusia innovatiivisia mahdollisuuksia osallisuuden lisäämiseksi. Yhtenä esimerkkinä on nyt järjestettävät kaikille avoimet ja maksuttomat osallisuutta ja hyvinvointia tukevat Virtuaaliset järjestömessut. Virtuaaliset järjestömessut järjestetään yhteistyössä Nuorten Ystävät ry:n Valpas 2, Itä-Lapin kuntayhtymän High Five sekä Ranuan kunnan Hyvää Huomista! –hankkeiden kanssa. ​

Itä-Lapin kuntayhtymä

Tutustu järjestäjiin täältä:

High Five / Itä-Lapin kuntayhtymä

Hyvää huomista! / Ranuan kunta

VALPAS 2 / Nuorten Ystävät