2.3.2021 klo 11.00-11.30 Balanssi ry:n ja Klubitalo Roihulan toiminnan esittely

Järjestön/toteuttajan nimi: Balanssi ry ja Nuorten Ystävät ry/Klubitalo Roihula

Järjestäjän yhteystiedot:
www.balanssia.fi ja www.nuortenystavat.fi

Tapahtuman kesto: 30 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Balanssi ry:n ja Nuorten Ystävät ry:n Klubitalo Roihulan toiminnan esittely lyhyen videon muodossa ja aikaa kysymyksille.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZkZGI2NDYtZTI4NC00MzE0LThmNTgtMjE0ODdiOTJjMzJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8749214-d995-4af0-88b6-fcbddd6fb60d%22%2c%22Oid%22%3a%2268a0b4b6-0f33-4e1a-8a92-8dbeb7a41983%22%7d