2.3.2021 klo 12.00-12.50 Balanssi kokemuksia välittäen- Masennuksesta- psykoosiin. Kaksi erilaista kokemusasiantuntijatarinaa.

Järjestön/toteuttajan nimi: Balanssi ry

Järjestäjän yhteystiedot: www.balanssia.fi

Tapahtuman kesto: 50 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Kaksi erilaista kokemusasiantuntijatarinaa. Aiheina masennus ja psykoosi. Varattua aikaa 15minuuttia per. esitys ja 10minuuttia kysymyksille.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc0M2M5Y2ItYzA5NC00MjQwLTk2ODctNDFhMWQzMmNjYjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8749214-d995-4af0-88b6-fcbddd6fb60d%22%2c%22Oid%22%3a%2268a0b4b6-0f33-4e1a-8a92-8dbeb7a41983%22%7d