3.3.2021 klo 13.00-13.50 Balanssi kokemuksia välittäen- koulussa tai töissä- yhtä vaikeaa. Kaksi erilaista kokemusasiantuntijatarinaa.

Järjestön/toteuttajan nimi: Balanssi ry

Järjestäjän yhteystiedot: www.balanssia.fi

Tapahtuman kesto: 50 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta:

Kaksi erilaista kokemusasiantuntijatarinaa- koulussa tai töissä- yhtävaikeaa.
Koulukiusaaminen ja työelämän haasteet puhuttelevat aina.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNmZGQ4OTItMzNjYi00MGQxLThiYjQtOTg3MzEwY2I5M2Iz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8749214-d995-4af0-88b6-fcbddd6fb60d%22%2c%22Oid%22%3a%2268a0b4b6-0f33-4e1a-8a92-8dbeb7a41983%22%7d