3.3.2021 13.00-14.30 Taide- ja kulttuuritoiminnasta hyvinvointia ja osallisuutta Nuorten Ystävien klubitaloissa

Järjestön/toteuttajan nimi: Nuorten Ystävät / Klubitalot Pönkkä, Tönäri ja Roihula

Järjestäjän yhteystiedot: www.nuortenystavat.fi

Tapahtuman kesto: 90 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta:
Nuorten Ystävien Klubitalot Pönkkä (Oulu), Tönäri (Kajaani) ja Roihula (Rovaniemi) ovat työikäisille tarkoitettuja matalan kynnyksen yhteisöjä, joissa voi kohdata muita ihmisiä, saada tukea ja mielekästä tekemistä arkeen sekä vahvistaa työ- ja opiskeluvalmiuksia.

NY Klubitaloissa taide- ja kulttuuritoiminnot ovat vahva osa klubitalojen toimintaa. Klubitaloissa järjestetään säännöllisiä taide-, musiikki- ja luovan toiminnan ryhmiä, erilaisia työpajoja ja yhteistyöprojekteja.

NY Klubitalojen taide- ja kulttuuritoiminnasta ja sen hyvinvointivaikutuksista kertomassa jäseniä ja henkilökuntaa NY Klubitaloilta jokaiselta paikkakunnalta. Esillä myös jäsenten tekemää taidetta vuosien varrelta, klubitalojen säännöllisistä ryhmätoiminnoista, työpajoista ja erilaisista yhteistyöprojekteista.

Linkki tapahtumaan: https://zoom.us/j/98011512437